Tuesday, March 29, 2011

A Raw Thank You Post

***Please excuse the grammar. I am no longer the EIC. BWahahaha! ***

At times, we become too excited that we grow impatient of waiting for things to happen in our lives. When they do, we wish that the journey would last longer and that moment of jubilation would extend further than the time frame that it was meant to last.

In a few hours, we will be graduating and while I am preparing my things for tomorrow, I can’t help but recall the various experiences I had throughout my 4-year stay in my beloved Alma Mater – the good and the bad, the happy and the sad. I think back on all the people that I have interacted with, my first experience in the ward, the people I am with and how much I have grown ever since I’ve entered the college. (I’m not pertaining to my weight, mind you! I know… I actually gained 25 pounds ever since first year and I intend to lose them soon.) Haha. :P I just can’t help but be sentimental. J

Thank you, Lord for making this happen! I’m really grateful for allowing me to graduate with the status that I am in right now.. J

Thank you to all my professors and mentors in my stay in the college for making me the better person and professional that I am today. I hope I won’t let you down!

To my classmates especially my RLEmates who have always been there through thick and thin

To the Nursing Journal for allowing me to be your editor-in-chief for two years and for the people that I have met and supported me all the way

To the Nursing Comelec for the great company and being the proof that morally upright people still exist in the world

To the Nursing Chorale for making me feel that I am part of a family and keeping my passion in singing and performing alive

To the NVC Badminton Team thank you and I’m sorry for not being able to train most of the time

To all my fellow organization heads, thank you for all your love and support!

I don’t think I can thank all the people I want to and have to thank in this simple post. I’ll probably make a more personalized one soon. Good night and happy graduation to us, quadricentennial batch! :D

Friday, March 19, 2010

Pananaw ukol sa Kapangyarihan (Pagpaumanhin ang Pagkasabog ng utak at panunulat ng isang Tsino)

Kapag ang isang tao nga naman ay nagpalamon sa kapangyarihan, ubos ang kanyang pagkatao't natitira na lamang ang kasakiman.

Sa tatlong taon kong nananatili sa isang lugar na tinuturing kong pangalawang (o pangatlo, pagkat sa labing tatlong taon kong pananatili sa iisang paaralan nung hayskul ay hindi ko makakayanang sabihing iniwan na ng puso ko ang paaralang iyon) tahanan, nakakita na ako ng samu't saring katauhan na iba't iba ang katangian. Inaamin ko, malayo sila sa aking kinagisnan sa parehas na mabuti at masamang dahilan. Marami akong nakilalang matatawag kong tunay na kaibigan, marahil mas tunay pa sa mga nakilala ko ng lampas isang dekada. Ngunit, marami rin akong nakilala na sukdulan ng bastos at tamad na talaga namang kinasusuklaman ng isang katulad kong napakamaprinsipyong bata. Matatanggap kong ganoon talaga ang buhay at kung ano man ang kinailangan kong pagdaanan sa pakikipagsalamuha ko sa mga nilalang na ito ay makatutulong din sa akin upang maging isang mabuti't matatag na tao.

Ngunit, sadyang hindi ko maiwasang maging malungkot sa aking nabatid. Ang dating busilak at butihing loob ay bigla na lamang nalamon ng kasakiman at biglang napariwara. Nakatikim lang ng kaunting kapangyarihan o karangalan ay sinamantala na ang pagkakataon at pinalawak ang "kasikatan". Marahil dati kung maisasambit niyang nais niyang makatulong sa lipunan ay maniniwala pa ako. Ngunit sa mga nagdaang pagkakataon kung saan dapat magampanan ang trabaho ay bigla na lamang iniwan at nilaglag ang lipunan. Hindi ko na mawari ang mga angkop na salita upang maisalin ang saloobin ko pagkat hindi ko na mapigilang marindi sa nangayayari. Ngunit kailangan kong magbakasakali at magsulat ng isang lathalain na ipinagdarasal kong makapagpapaalala sa mga kapwa kong pinuno o pangulo ng kahit ano mang grupo o organisasyon.

Minsan lamang kung makatikim ka ng kapangyarihan at matikman mo ang kasikatan. Ngunit ang pagiging pinuno ay hindi lamang nakakahon sa kasikatan o karangalan na natatamo kung hindi ay sa pagkakataon na makapagsilbi at makatulong sa iyong pangkat/grupo/organisasyon. Nararapat na ipagtuon ng pansin ang paggawa ng kabutihan at pagsulong ng mabuting pagbabago sa kinabibilangan mo. Hindi ba't iyong ang tunay na kaligayahan at karangalan ng pagiging isang pinuno? Di ba't mas mahalaga iyon kumpara sa pangongolekta ng kung anu-anong titulo't posisyon? At di ba't masyadong nakalulungkot kung may nakita kang pinunong wala ka pang nagagawa sa mga iyon ay nag-aasta ng meron? Di ba't nakasusuklam kung ang kinabibilangan niya't pinamumunuan niya ay iiwan na lang niya sa oras ng kagipitan? Ilalaglag na lamang niya pagkat haharapin na niya ang isang tungkuling sa kanyang pananaw ay mas marangal at mas makapngyarihan?

Napakaraming tanong at marahil sa iilan sa inyo, nakakaisip na kayo ng mga taong nalalarawan ng aking mga tanong. Ngunit sasabihin kong, hindi lang iisa ang natamaan sa mga tanong ko. Marami silang nangakalat sa paligid at nakaririnding namumutawi ang kanilang baluktot na pananaw sa pamumuno.

Ito lang ang masasabi ko at sinunod at sinusunod ko bilang punong patnugot ng isang pahayagan:

~ Hindi ako nasa pwesto para ipagdikdikan sa lahat ng kinabibilangan ko na mas mataas ang posisyon ko sa kanila. Oo, ako ang pinuno. Pero hindi ko sila uutusan at iiwan sa ere sa pagkakataong kailangan ng magtrabaho. Makikitulong ako kahit sa pinakamaruming trabahong dapat namin gampananan. Hindi ko sila iiwan sa oras ng kagipitan. Hindi ko ipararamdam sa kanila na alipin ko sila. Higit sa lahat, bibigyan karangalan ko ang kanilang mga gawain.

~ Habang nasa taas ako at maraming pumupuri at nagbibigay-karangalan sa aking gawain, sisiguraduhin kong nakasemento ang aking paa sa lupa. Kung maaari pa nga'y ibaon ito bago isemento. Hindi ko maunawaan kung ano ang dapat ikayabang ng mga taong katatanggap pa lamang ng mga responsibilidad ay lumaki na ang ulo. Napakamakasarili.

~Sisiguraduhin ko na ang mga karangalan na nakukuha ko ay dahil may ginagawa talaga ako at hindi dahil nagmumukha akong may ginagawa. Uunahin ko ang karangalang makapagpabago at makapagpabuti sa aking kinabibilangan bago ang mga karangalan na binibigay sa akin ng ibang tao. Mas mahalagang mahal ako ng aking kinabibilangan kumpara sa mahal ako ng mga di ko kasapi.

~Aaminin ko kung hindi ko alam o gamay ang isang bagay lalo na kung bagito pa ako doon. Ayaw kong magmarunong at magmagaling kung hindi naman ako magaling.

~Hindi ko ikukumpara ang pinagdadaanan ko sa lahat ng tao kahit hindi na nila inuunawa ang mga pinagdadaanan ko. Hindi umiikot sa akin ang buong mundo.


Ang sa akin lang, dumarami ang mga may bulok na pananaw sa pamumuno at sadyang nakaririndi na ito. Ang masama pa, yung mga dati rating busilak ang puso't may paki sa tao ay nagiging makasarili at sadyang nagpapasikat na lamang. Nakakalungkot lalo na kung mawawalan ka ng kaibigan dahil hindi mo na siya kilala. Sana lang kung hindi nila kayang panghawakan ang kapangyarihan, huwag na silang magtangkang abutin ito. Walang kwenta ang mga lider na nagpapalamon na lamang sa kapangyarihan/kasikatan/karangyaan/karangalan. Imbis na makatulong sa kinabibilangan, nakakapagpabigat pa. Nakasusuklam. Sana mapaisip ang mga taong ito at gawin ang tama.

Saturday, August 22, 2009

A Decade Commenced, Memories Retained

Here it is. The day has come. It's been exactly 10 years since that day where everything in my life changed. I have blogged my heart out a few days ago but still, I am writing about it.

10 years. 1 decade. I don't know what's with this number but it just signifies a full circle for me. It's like a completion of a cycle - an end of the journey where you just came back home and feel rested. But could I say that? I am not certain.

To be completely honest, the events seem just like it happened yesterday. I can still feel the emotions that I've felt when I suspected that something was going on. I can still feel my heart being crushed when I saw my mom weeping as she we entered the doors of the emergency room. I can still recall the numbness upon seeing my father covered with the hospital sheet... I still hold back the tears as I tell the story once again..

Tomorrow, we'll be visiting the mausoleum. I'll get to see him once again... I miss him so much.. I don't know how to describe how I feel right now.. But I know it will all be better once I get there. That's just how it is I suppose... Even though it's 10 years ago... for a 10 year-old back then, everything could be so vivid.

Saturday, August 8, 2009

Something to Share: 10 Years Passing

Me, my mom and my dad.. :)
I can't remember why I'm dressed like this. :))


I just really want to give him a tight hug :)

Kung Fu Master? I love the hat. I wonder where it is..
:)

I have a mountainous pile of paperworks (academic and extracurricular) to take care of this weekend and it would be best if I focus on accomplishing them at once so that I can start making up for the mess that I made in the monthly grading period. But I am a writer and I feel the need to express. Not to mention, it is the time of the year once more. Only this time, I feel that this year is different.

To those who have known me since the Saint Jude Catholic School days, I suppose you know all about my story. For those who have met me in college, you probably don't. I don't disclose any information about me because I don't want the challenges that I went through (or am still going through) to be an excuse for my personality. I also want to know who would be concerned enough to really get to know me. So, it's not really that I have trust issues. It's more like I just don't like it when I blab wholeheartedly to deaf ears. At any rate, I'd just go on and share something about me. I don't normally do this but somehow, I just feel that this would make me feel better and will help me be more at peace.

It's August again and there are somethings that are triggered when it's August. There really is nothing wrong with August. In fact, there are more things to celebrate in August. August is my Dad and Mom's Birthday. I have a lot of friends who celebrate their birthdays in the same month. St. Dominic de Guzman's feast day is also celebrated in this month and so is Cory's ATOM (August Twenty One Movement). There really is nothing wrong with August. Until my dad passed away in the same month.

August 23, 1999 - I was in school an I was really looking forward to my dad's birthday party that evening. His real birthday was on August 13. But the thing with us Chinese is that we also celebrate a "Chinese" birthday and it varies every year. It just so happened that this year, it fell on the 23rd - a Monday. That afternoon, I was suddenly not feeling well at around 2-3 p.m. I didn't know why, but I wasn't feeling well too. Not to mention, I wasn't able to complete the task that I usually do (SJCS moments: Pei Nian or memorizing the lesson verbatim in front of the teacher). I don't know why but I just felt that something wasn't right. But I dismissed the thought. It was my father's birthday celebration and we were going to have a party that night and he wants me to sing. I suppose that's the thing with being the youngest in the family, when everyone becomes older, we get the lime light in doing something on stage. So as soon as we were dismissed, I met up with my brother so that we can go home immediately. Just like me, my dad doesn't like to be late. So despite having that awkward feeling earlier that afternoon, I happily met with my brother and boarded the van.

Upon boarding the van, I immediately noticed that the driver was acting in an awkward way. He whispered somethings to my brother and then my brother was suddenly dumbfounded. No words were uttered to me. I was only 10 years old back then and I suppose they don't really know how to break any news to me. But I was able to sense that things were not right. My brother kept cursing and punching the roof of the van and the driver's eyes were already teary-eyed. I didn't let them see that I knew what was going on. I just silently prayed that everything would be alright. We were already on the way home and I was really hoping that we would BE going home. But I noticed that the path we were taking was not to our house. It was to Chinese General Hospital. I am a writer. I express my feelings and my thoughts. But I cannot fathom on the words to use to describe how the feeling was 10 years ago that even up until this moment, I just have to fight back the tears. The driver pulled over as soon as we reached the emergency room. My brother immediately stepped out of the car and I followed. We were greeted by a family friend who was expressing his sympathy. at that moment,I honestly was not sure that the worst had happened. All that I have in mind is that he might still be alive and that I will still be able to talk to him.

We stepped into the Emergency Room and my mother's wails were what greeted us. That was it. I may be young and I should be optimistic but I know that reality was going to slap me on the face BIG TIME. MASSIVE HEART ATTACK - this was all that I could pick up with my almost 10-year old brain at that moment. My father passed away at 3 p.m. that day. I never really mentioned this to my family: it was probably the same moment when I felt that there was something wrong. We were brought to his body. That was when I finally had to accept it. The reality was there standing before me. I always feared corpses and the dead. I was never comfortable in viewing them because they stick vividly in my memories and haunts me at night. But I looked at the casket anyway. This was the last time that I'm going to see him physically. I shouldn't let cowardice take hold of me. This IS my father. I shouldn't be afraid. But boy did that image stuck with me. I can still recall how he looked like. I can say he looks different - really different. But nevertheless, he is still the father that I loved so dearly.

I wouldn't want to dwell on what happened to our family after that. I believe it's none of anyone's interest and it was too much if I would share it. Perhaps,it would just be safe to say that we all coped/adjusted/adapted in our own ways. I would rather say how it was for me to have the dad that I have.

I was a very unexpected baby. My mother was already 38 when she conceived me and the some were already suggesting an abortion since there was a possibility of me having defects. Well, thank goodness they both love me so much that they decided to keep me, heh. Anyways, needless to say, I was showered with all the love that I can ask for. My dad was always there for me whenever I needed him. I was always close to my parents and I always tail them because my siblings were already old at that time (Go figure: +15, +14, +6 I suppose this proves that I was unexpected). I recall tailing my dad wherever he goes and trying to catch his attention. I was ridiculously spoiled back then and I have to admit that. They would more or less give me almost anything that I want as long as it was still reasonable. I just can't help but smile whenever I recall these memories. Here are some of the memories I had in the earlier 10 years of my life:

~ The Sunday morning swimming habit - Every single one of us would wake up quite early on a Sunday and go with him to the Sports Club and swim :))

~ The late night bowling tournaments - I didn't care if I had school next morning. I don't follow my sleeping patterns. I sleep between my parents until I was 7? I suppose I was making sure that I was the youngest. Haha!

~ The Jollibee or McDo moments that we have everytime they arrive home from the bowling or late night parties. My dad always knew that I want Chicken McNuggets. Haha

~ The Thursday badminton moments - He would play with me even though he was tired from his tennis sessions... I would even pester him to get off the office and go to the sports club.

~ The very early Tagaytay/Subic trips - Oh yeah it was really early and we always had guests then

~ The Singing times - I suppose I got my passion for singing from my dad. He loves to karaoke and so do I! We used to do this when I was young. But when he passed, I didn't sing anymore until I was on 2nd year. I asked voice lessions as a gift from my mom that year. Needless to say, wish granted.

~ Bowling days - I suppose that this was our bonding. We play bowling together every Sunday...

~ Wrestling Mode - He wrestles me back then. :)) and tickles me until I feel like I'm going to pee.

~ First Business Lesson - He taught me how to count the interest given the principal and the rate when I was in the 1st grade. =)) Just because I was a Math Wiz back then. =))

~ Peek-a-boo moments - When I caught him uhm.. and mom. hehe. clothes on ;) Just old fashion sweetness :)

And probably lot more that I spaced out... These were the memories that I can still recall and that I suppose I want to put into writing so that after a few more years, I can look back at it.

I can't really express everything because I only knew him as a son and perhaps as a friend at some point. But I can really say that he is one of the greatest person that anyone can ever know. And a lot of people really did testify to that. No matter how limited the time I had with him, I can really say that I am proud to be called his son. All that I have to do now is to make sure that he is proud of me...

I just can't believe that it's already been 10 years..